Kako radi toplotna pumpa?

Šta je toplotna pumpa?

Toplotna pumpa funkcioniše kao jedan uređaj koji je u stanju da eksploatiše toplotnu energiju zemlje. 65-75% od stvorene toplotne energije za grejanje, toplotna pumpa crpi iz zemlje, a ostatak toplote 35-25% se stvara primenom električne energije za pokretanje elektromotora kompresora.

Kako radi toplotna pumpa?

Iz bunara u toplotnu pumpu bunarska pumpa transportuje toplotnu energiju posredstvom podzemne vode. Podzemna voda stalno ima temperaturu od 13-15 °C, toplotna pumpa je u stanju da od ove relativno hladne vode uduzima toplotnu energiju, ohladivši je na 6-10 °C. Sa ovog relativno hladnog nivoa, koriščenjem električne energije kompresor podiže nivo toplotne energije na željeni stepen od 29-55 °C.

Tako stvorenu toplotnu energiju kružno strujeća voda transportuje u grejna tela. Cirkulaciona pumpa vrti grejnu vodu.

Veća je ušteda ako grejna tela imaju veću površinu, tada i sa hladnijom grejnom vodom se postiže željena temperatura u sobi, a toplotna pumpa ekonomičnije radi.

Kako radi toplotna pumpa?
Grafika: alpha-innotec.hu
Izgradnja toplotnu pumpu voda-voda
Grafika: oktoklima.hu
Sistemi toplotne pumpe:<br />A - vazduh/voda; B - podzemna voda/voda; C<sub>1</sub> - podzemna sonda/voda; C<sub>2
</sub> - podzemni kolektor/voda
Grafika: Viessmann